نوشته‌هایی برچسب‌خورده با: windows

API در اندروید

آموزش اندروید-قسمت سوم-API در اندروید

API چیست اول بگذارید ببینیم API چیست. سپس در مورد API های اندروید صحبت می کنیم. API ها(Application Programming Interface)  امکاناتی را در اختتیار توسعه دهندگان نرم افزار قرار می دهند که با استفاده از آنها امکان توسعه برنامه راحت

API در اندروید

آموزش اندروید-قسمت سوم-API در اندروید

API چیست اول بگذارید ببینیم API چیست. سپس در مورد API های اندروید صحبت می کنیم. API ها(Application Programming Interface)  امکاناتی را در اختتیار توسعه دهندگان نرم افزار قرار می دهند که با استفاده از آنها امکان توسعه برنامه راحت